Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πολιτογράφηση, αποπολιτογράφηση
naturalization, denaturalization
 
 

Η πολιτογράφηση (πολιτογράφω, πολιτογράφομαι) είναι η εγγραφή ενός αλλοδαπού ως πολίτη μιας χώρας. Επειδή δεν είδαμε λέξη για το αντίθετο επεμβαίνουμε. Αποπολιτογράφηση είναι η διαγραφή οποιουδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο, από το μητρώο των πολιτών μιας χώρας.


Ντξ. Μπορούμε να λέμε «αποδίδω ή αφαιρώ υπηκοότητα. Γιατί όμως δυο λέξεις;

Καταχώρηση: 05/06/2017 13:59
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία