Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
guard band, guardband
διαχωριστική ζώνη
 
 

Σε πολυπλεκτικές καταστάσεις (μετάδοση πολλών καναλιών/σημάτων ταυτόχρονα) συχνά επικρατούσαν παρεμβολές από το ένα κανάλι/ζώνη στο άλλο. Για να αποφεύγεται αυτό το φαινόμενο παρεμβάλλεται μεταξύ των καναλιών μια κενή στενοζωνική συχνότητα ως διαχωριστική ζώνη. Αυτή είναι.
 

Μπορούμε να την πούμε ζώνη φρούρησης αλλά αφού δεν φρουρεί...διαχωρίζει. Οι κυριολεκτικές μεταφράσεις οδηγούν συχνά σε παράξενες αποδόσεις.

Καταχώρηση: 16/04/2018 16:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία