Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
απονομισματοποιώ, απονομισματοποίηση
dennomismatise, demonetisation
 
 

Η δια νόμου κήρυξη ενός νομίσματος κάποιας αξίας ως μη νομίμου. Δηλ. να μην χρησιμοποιείται στις συναλλαγές. Αυτό γίνεται σε ένα ή μερικά νομίσματα για λόγους καταπολέμησης μαύρης αγοράς ή μεγάλης ποσότητας πλαστογραφημένων νομισμάτων. Επιβάλλεται ανταλλαγή των νομισμάτων σε άλλα με μεγάλο τρπζικό έλεγχο. (υποτίθεται)

Καταχώρηση: 08/11/2018 16:08
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία