Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
DBA, database administrator
ΔΒΔ, διαχειριστής βάσης δεδομένων
 
 

Ο ΔΒΔ είναι ειδικός στην διαχείριση μιας βάσης δδμνων. Πρέπει να έχει ολοκληρωμένη γνώση του υπολογιστικού συστήματος με συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας της βάσης. Παρακολουθεί επίσης τις εξελίξεις στην τεχνολογία και συστήματα ΒΔ. Δίνει συνεχή μαθήματα ως προς τον τρόπο εισαγωγής και εξαγωγής δδμνων.

Καταχώρηση: 21/11/2018 08:44
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία