Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
string, character string
στοιχειοσειρά, ψηφιοσειρά, σειρά χαρακτήρων
 
 

Μια σειρά συνήθως αλφαριθμητική που δεν είναι όνομα ή διεύθυνση. Η μεταχείριση μιας σειράς χαρακτήρων από ένα πρόγραμμα γίνεται συνολικά χωρίς διάσπαση γι’ αυτό και σημαίνεται με εισαγωγικά.

Οι σειρές χαρακτήρων αποτελούν στοιχείο ανίχνευσης ιστορριμμάτων ή ιστοπορνογραφίας από διάφορα φίλτρα και είναι σημαντικές στις εγκρύψεις και κωδικεύσεις.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία