Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
screen lock, screenlock, lock screen
κλείδωμα οθόνης
 
 

Οποιαδήποτε εισαγωγή στοιχείων σε υπολογιστή γίνεται από την οθόνη με εγγραφή κωδικών ή με απτική διαδικασια. Γι αυτό δίνεται η πιθανότητα εισαγωγής κωδικού για πρόσβαση στην οθόνη. Ο κωδικός μπορεί να είναι μονολεκτικός ή μια φράση ή και βιομετρικό στοιχείο όπως δακτυλικό αποτύπωμα.

Καταχώρηση: 18/11/2019 04:14
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία