Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διαχειρίζομαι, διαχείριιση, διαχειρισρικός, διαχειριστήςδιοικώ, διοιίκηση, διοικητικός, διαχειριστής
administer, administration, administrator
 
 

Δυστυχώς στα ελληνικά δεν ξεκαθαρίσαμε πολύ τους όρους που αφορούν διοίκηση, οργάνωση, διαχείριση. Ίσως γι’ αυτό οι έλληνες είμαστε τόσο κακοί στην οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση. Ή μήπως είναι το ανάποδο, δηλ. επειδή είμαστε τόσο ανοργάνωτοι, δεν έχουμε την αντίστοιχη ορθή ορολογία;
Το εννοιολογικό περιεχόμενο του administrator στα ελληνικά, είναι «διοικητικός», δηλ. αυτός που μέσα σε καθορισμένα πλαίσια εκτελεί καθήκοντα που αφορούν την εκτέλεση εργασίας. Έχει καθορισμένο πεδίο λήψης αποφάσεων. (δηλ. απεριόριστο πεδίο αναποφασιστικότητας). Πιο πάνω από τον διοικητικό είναι ο διοικητής, τον όρο όμως τον υφάρπαξε ο στρατός έτσι μείναμε με το διευθυντής που στα ελληνικά λέγεται μάνατζερ. Διευθυντής είναι.


Στην περίπτωση ενός συστήματος υπολογιστή administrator είναι ο διαχειριστής. Έχουμε δηλαδή: τον χρήστη, που απλώς χρησιμοποιεί τα προγράμματα και ότι του επιτρέπεται να χρησιμοποιεί, και πιο πάνω τον διαχειριστή που έχει περισσότερες αρμοδιότητες και προσβάσεις για να διαχειρίζεται ένα σύστημα τόσο από μόνο του όσο και τις συνδέσεις που έχει. Πιο πάνω βρίσκεται ο Διαχειριστής Συστήματος που είναι ο άρχων με προσβάσεις παντού και δικαιοδοσίες αποκλεισμού ή και αφορισμού. (Υπάρχει και ο υπερχρήστης (superuser) που έχει πολύ μεγάλο πεδίο δράσης. Είναι ένα είδος ελεύθερου σκοπευτή που στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων. Ο όρος υπερχρήστης, όμως, είναι άτυπος.
Δηλαδή: Χρήστης, Διαχειριστής, ΔιαχειριστήΣυστήματος, Υπερχρήστης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία