Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
APM, advanced power management
ΠΡΔΙ, πιροδι, προηγμένη διαχείριση ισχύος
 
 

Ένα σύστημα διαχείριση της παροχής ρεύματος στα διάφορα αρθρώματα ενός υπολογιστή το οποίο εισήγαγαν η Ιντελ και Μικροσόφτ. Στόχος ήταν η εξοικονόμηση ρεύματος ιδίως στους φορητούς υπολογιστές αλλά και η απαλλαγή από τους προγραμματιστές της φροντίδας διαχείρισης των περιφερειακών μέσω των προγραμμάτων.
 

Δηλαδή η ΠΡΔΙ είναι μια διεπαφή μεταξύ του υλισμικού και του ΛΣ (Λειτουργικού Συστήματος). Και τα δυο πρέπει να είναι σχεδιασμένα για να εκμεταλλευτούν την ΠΡΔΙ. Στάσεις όπως Έτοιμο (ready) Σαναμονή (Standby) αναστολή (Suspend) και το Σενάρκη (sleep) είναι οι βασικές της ΠΡΔΙ και εφαρμόζονται από το ΛΣ ανάλογα με προεπιλεγμένο χρόνο απραξίας ενός ή όλων των αρθρωμάτων. Η ΠΡΔΙ έχει υπερκεραστεί από μια νέα πιο ισχυρή διεπαφή την ΔΠΣΙ, (διπισί), Διεπαφή Προηγμένου Συνορισμού και Ισχύος.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία