Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ζευκτήρας
coupler
 
 

Ζεύξη, ζευκτήρας και ζεύγω αναφέρεται στην φυσική ζεύξη, με καλώδιο, για μετάδοση δδμένων ή μεταφορά ρεύματος ή και ανθρώπων. Η ζεύξη μπορεί να είναι και ασύρματη. (Στο διαδίκτυο δεν έχουμε ζεύξεις αλλά συνδέσμους  (links) συνδέσεις (connections) και επισυνδέσεις (log-ins). Πρέπει νάμαστε συστηματοποιημένοι.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία