Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ταχυδιανομέας, ταχυδιανομείο, ταχυμεταφορέας, ταχυμεταφορά
courier, courier office
 
 

Είναι πιο ταχύς, αναμφίβολα, αλλά και πιο ακριβός από το παλιό καλό αργοδρομείο.

Το θέμα της ταχύτητας δεν έχει πολυσυζητηθεί. Όλα τα θέλουμε συνεχώς πιο γρήγορα. Η λύση, ομως των προβλημάτων, και μάλιστα του κόστους, βρίσκεται, όχι στο πιο γρήγορο αλλά στον σχεδιολογισμό, δηλ. στην εξασφάλιση κάθε στοιχείου την ώρα που χρειάζεται. Αυτό είναι ορθό ιδίως για ενέργειες και έργα με πολλαπλά στοιχεία.


Τελευταία χρησιμοποιείται πολύ ο όρος ταχυμεταφορέας. Με την σχεδόν πλήρη εξαφάνηση των γραπτών προσωπικών επιστολών δουλειά εχει η μεταφορά αντικειμένων.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία