Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
στόχαστρο, σταυρόνημα, σκόπευτρο, δείκτης
cross hair
 
 

Είπαμε, έχουμε πολλούς δείκτες. Είναι αυτοί που κυκλοφορούν στην οθόνη όταν κινείτε το ποντίκι. Μια διευκρίνιση. Ο Δρομέας, που συνήθως είναι μια κάθετος ή παύλα, δεν είναι δείκτης. Είναι το συστημικό σημείο όπου ο υπολογιστής αναμένει είσοδο στοιχείων. Οι δείκτες, που μπορούν να τοποθετηθούν με το ποντίκι σχεδόν οπουδήποτε, είναι όργανα για εκτέλεση εργασίας. Και ο κάθε δείκτης εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία στο κάθε πρόγραμμα, άνκαι η χρήση τους διαφέρει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα.
 

Ένας σημαντικός δείκτης είναι το Ι (γιώτα). Αυτός ο δείκτης ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα να μετακινηθεί ο δρομέας (σημείο εισόδου στοιχείων) εκεί που θέλουμε ή να επιλέξουμε κείμενο ή αντικείμενο. Με έναν άλλο δείκτη, τη φούχτα ή το δάκτυλο, δείχνουμε ακριβώς ένα αντικείμενο για επιλογή.


Το βέλος δείχνει την κίνηση του ποντικιού και μετατρέπεται σε άλλο δείκτη αναλόγως των προσφερομένων επιλογών. Πολλά προγράμματα αντικαθιστούν το δείκτη Ι με σταυρόνημα, δηλ. ένα σταυρό με λεπτές γραμμές, όπως τα στόχαστρα πολλών όπλων. Υπάρχει ανάμιξη στες χρήσεις. Απλώς η μεγάλη διαφορά είναι μεταξύ δρομέα και δείκτη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία