Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Τυπολόγιo ΓΛΣΥΚ, Διαδοχικό Τυπολόγιο ΓΛΣΥΚ
CSS, Cascading Style Sheet
 
 

Το τυπολόγιο ΓΛΣΥΚ (γλοσίκ, Γλώσσα Σήμανσης ΥπερΚειμένων, HTML) είναι ένα νεότερο στοιχείο που προστέθηκε στον κώδικα το οποίο επιτρέπει σε σχεδιαστές ιστοταξίων αλλά και σε χρήστες να διαμορφώνουν οι ίδιοι το παρουσιαστικό των ιστοσελίδων. Είναι είδος σχεδιότυπου που αφορά το πώς εμφανίζονται ιστοτάξια και υπερκείμενα.

 
Με αυτό  το βοήθημα σχεδιαστές και χρήστες δημιουργούν τυποποιημένα πλαίσια (τυπολόγιο) που καθορίζουν τον τρόπο παρουσίασης των ιστοσελίδων στην οθόνη. Κάθε τυπολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα.
Αυτό γίνεται με τον εξής τρόπο: Στους σαφηνισμούς μιας σελίδας μπαίνει ο τόπος (διεύθυνση) που βρίσκεται στο τυπολόγιο ο συγκεκριμένος τύπος της σελίδας. Οι διάφοροι τύποι σελίδας, βρίσκονται σε συγκεκριμένο επώνυμο φάκελο από όπου η κάθε μια καλείται. Έτσι μπορεί κάθε ιστοσελίδα σε ένα ιστοτάξιο να διαμορφωθεί διαφορετικά ή και σελίδες διαφορετικών ιστοταξίων ομοιόμορφα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία