Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εσωτερική δοκιμή, δοκιμή άλφα
alpha test
 
 

Ό όρος αναφέρεται στις δοκιμές που γίνονται σε ένα λογισμικό εσωτερικά από την ίδια την εταιρεία ή τα άτομα σύνταξης του λογισμικού. Πολλά εξειδικευμένα προβλήματα λειτουργίας επιλύονται σ’ αυτό το στάδιο πριν από το δεύτερο που είναι η περιορισμένη εξωτερική δοκιμή ή δοκιμή βήτα.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία