Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
νσβλ, να σε βλέπουμε, μη χάνεσαι, μχ, μιχι
cu, see you
 
 

Μνματική σντμγραφία, πολύ ωραία στη χρήση, νσβλ. Συμφωνείστε με τους φίλου σας, τους κολλητούς σας στο διαδίκτυο. Πρωτ’ απ’ όλα αφήστε τα φραγκοχιώτικα, ύστερα βρείτε συντομογραφίες: πυει= πού είσαι, επαμ=επιστρέφω αμέσως, μτδνει=μου τη δίνει. Χρησιμοποιείστε τη συμφωνογραφή (μόνο σύμφωνα). Τα βλέπουμε εδώ κι εκεί ανοργάνωτα. Και πάνω απ’ όλα μάθετε λίγα ελληνικά, να γράφετε, έστω, τ` όνομά σας.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία