Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κόψε κόλλα, κόβω κολλώ, κοπή κόλληση
cut and paste
 
 

Μια πολύ αποδοτική μέθοδος μετακίνησης κειμένου ή αντικειμένου από ένα σημείο εγγράφου σε άλλο ή και μεταξύ εγγράφων ακόμα και εφαρμογών. Με κοπή το αντικείμενο κρατείται σε προσωρινή μνήμη και μεταφέρεται αλλού ανάλογα με τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα. Παλιά οι κρατήσεις αφορούσαν ένα αντικείμενο, οι δυνατότητες όμως έχουν αυξηθεί σε περισσότερα.

Υπάρχει και το άρπα κόλλα (αντιγραφή και κόλληση). Σ΄ αυτή την περίπτωση το δεικνυόμενο το αντιγράφουμε όπου θέλουμε ενώ το αρχικό παραμένει εκεί όπου είναι. Στην κοπή και κόλληση απαλείφεται από εκεί που είναι και μεταφέρεται όπου δειχτεί.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία