Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
dash
παύλα
 
 

Παύλα, εκεί που παύουμε. Έχουμε τρεις παύλες, μικρή (-), μεγάλη (―) και παύλα συλλαβισμού (-). Η μικρή παύλα και η παύλα συλλαβισμού συνήθως είναι οι ίδιες, (βλ. Σημεία Στίξης και Γραφής κ.α.).

 

   n dash           -     μικρή παύλα
   m dash          ―   μεγάλη παύλα
   hyphenation   -    συλλαβόσημο,  παύλα συλλαβισμού, υφέν
   υπογραμμή   000
   κατωγραμμή  _

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία