Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
data
δεδομένα, δδμνα
 
 

Δεδομένα είναι τα στοιχεία πληροφοριών που συλλέγονται για οποιονδήποτε λόγο. Δουλειά των υπολογιστών είναι να φυλάξουν, να επεξεργαστούν και να διαμορφώσουν τα δδμνα σε μια ζητούμενη μορφή. Είναι διαφορετικά από τα προγράμματα που είναι σύνολα οδηγιών προς τον υπολογιστή για εκτέλεση εργασιών. Ακόμα και κείμενα μπορούν να θεωρηθούν δεδομένα αν και αρκετά συστήματα διαφοροποιούν μεταξύ δδμνων και κειμένων.

 

   ανάλυση δδμνων                      data analysis
   τράπεζα δεδομένων, ΤρΔ         data bank
   βάση δεδομένων, ΒΔ               data base, DB
   δυφίο δδμνων                           data bit
   ξεκαθάρισμα δδμνων               data cleansing
   καθολικό ΒΔ, λεξικό δδμνων    data dictionary
   φακελος δεδομένων                   data file
   ηλ-γάντια, ηλεκτρονικά γάντια   data gloves
   κατοπτρισμός δεδομένων         data mirroring
   εξόρυξη δεδομένων                  data mining
   επεξεργασία δεδομένων           data processing
   συνδεδομένα, σνδδμνα              dataset
   ρυθμός μεταφοράς δδμνων   data transfer rate
          ρυθμαπόδοση                     throughput 
   μεταδεδομένα, μτδδμνα            metadata
   κοινοδεδομένα, κνδδμνα          pool data

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία