Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
DB, database
ΒΔ, βιδι, βάση δεδομένων,
 
 

Μια Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή στοιχείων οργανωμένη με τέτοιο τρόπο που ένας υπολογιστής με το κατάλληλο πρόγραμμα να μπορεί να βρει την πληροφορία που θέλει ο χρήστης. Προσέξτε, η έμφαση είναι στο «κατάλληλο πρόγραμμα».


Δηλαδή η ΒΔ δεν είναι ένα συνονθύλευμα στοιχείων ριγμένων τυχαία σε ένα δίσκο ή μια μνήμη. Τα στοιχεία πρέπει να είναι οργανωμένα με τέτοιο τρόπο που το αντίστοιχο πρόγραμμα να μπορεί να βρει την πληροφορία και να την παρουσιάσει.
 

Μια απλή ΒΔ είναι αυτή που περιέχει ονόματα, διευθύνσεις και αρ.τηλ. Σε κάθε λήμμα, στην κατάλληλη στήλη, μπαίνουν τα πεδία του ονόματος, της διεύθυνσης και του τηλεφώνου. Αν αυτά δεν μπουν σωστά τρέχα γύρευε.
 

Η ΒΔ πρέπει να είναι επίσης οργανωμένη με βάση το ΣΔΒΔ, Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (DBMS, Data Base Management System) για να μπορεί να δέχεται εισαγωγές, διορθώσεις, ανακατατάξεις. Σε αντιστοιχία της δομής μιας ΒΔ είναι και η ΔOΓΕ, ΔΟμημένη Γλώσσα Ερωτημάτων (SQL, Structured Query Language). Δηλαδή θα πρέπει τα ερωτήματα που τίθενται στη ΒΔ να είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε η ΒΔ να μπορεί να ανταποκρίνεται σ' αυτά.
 

Έχουμε και λέμε λοιπόν: Μια ΒΔ, κατάλληλα διαμορφωμένη, ένα ΣΔΒΔ για διαχείριση της ΒΔ, και μια ΔΟΓΕ για να παίρνουμε αυτό που θέλουμε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία