Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΣΔΒΔ, σιδιβιδι, Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων
DBMS, database management system
 
 

Το ΣΔΒΔ είναι σημαντικό στοιχείο στην αποτελεσματική χρήση μιας ΒΔ (Βάσης Δδμνων). Το ΣΔΒΔ είναι βασικά τα συμπρογράμματα που λειτουργούν για να αποδίδει μια ΒΔ τα αποτελέσματα που αναμένονται από αυτήν. Χωρίς σύστημα διαχείρισης η ΒΔ θα ήταν πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμμένοι. Το ΣΔΒΔ επιτρέπει τη φύλαξη, τροποποίηση, πρόσβαση, ασφάλιση και ανάκληση στοιχείων από μια ΒΔ.
 

Υπάρχουν πολλά ΣΔΒΔ που προσαρμόζονται στις ανάγκες μιας κατάστασης. Μικρά συστήματα για ένα και μόνο υπολογιστή και τεράστια με πολυπρόσβαση για μεγαλόσχημους υπολογιστές. Τα ΣΔΒΔ διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον τύπο της κάθε ΒΔ. Μπορεί να είναι Σχετιστικά, Δικτυακά, Επίπεδα ή Iεραρχικά. Σημαντικό στοιχείο για τη χρήση των ΒΔ είναι η Γλώσσα Ερωτημάτων. Πιο γνωστή και διαδεδομένη είναι η ΔΟΓΕ (ΔΟμημένη Γλώσσα Ερωτημάτων, SQL).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία