Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
dcc, direct cable connection
ακζε, απευθείας καλωδιακή ζεύξη
 
 

Είναι η απευθείας ζεύξη δυο υπολογιστών με παράλληλο ή σειριακό καλώδιο. Η κάθε συσκευή έχει πρόσβαση στους πόρους της άλλης. Η ακαζε είναι πιο φτηνή από ένα Τοπικό Δίκτυο και δεν χρειάζεται κάρτες δικτύου. Λένε ότι είναι και πιο αργή. Ο όρος «Απευθείας Καλωδιακή ΖΕύξη, ακζε» μπορεί να επεκταθεί και πέραν της υπολογιστικής.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία