Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔΑΔ, Δυναμική Ανταλλαγή Δεδομένων
DDE, dynamic data exchange
 
 

Πρόκειται για διαλειτουργικό σύστημα μεταξύ εφαρμογών. Αυτό το σύστημα επιτρέπει σε δυο ή περισσότερες εφαρμογές να μοιράζονται τα ίδια δδμνα. Για παράδειγμα μπορεί να τοποθετηθεί ένα λογιστικό φύλλο σε ένα κείμενο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο αρχικό λογιστικό φύλλο επιφέρει αντίστοιχη αλλαγή στο λογιστικό φύλλο που βρίσκεται ενσωματωμένο στο κείμενο.
ΔΑΔ αν και χρησιμοποιείται ακόμη έχει ξεπεραστεί από ένα άλλο διαλειτουργικό σύστημα το OLE, (Object Linking and Embedding) ΔΕΑ,  (Δέση και Ένθεση Αντικειμένων) και το OpenDoc. βλ. διεπεξεργασία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία