Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
decimal
δεκαδικό
 
 

Δεκαδικό είναι το σύστημα αρίθμησης από το 0 έως το 9. (Παράξενος όρος μια και το 10 απουσιάζει, αλλά αν μετρήσεις τους αριθμούς από το 0 ως το 9 θα τους βρεις 10). Αυτό είναι το σημερινό συμβατικό σύστημα αρίθμησης που επικράτησε πιθανό γιατί κάποιος μέτρησε τα δάκτυλά του και τα βρήκε 10 (ξεκινώντας από το 1). Γενικά οι υπολογιστές σήμερα λειτουργούν με το δυαδικό σύστημα. Δεν μπορούν να μετρήσουν παρά 0 και 1. Όλοι οι άλλοι αριθμοί είναι παράγωγοι αυτών των δυο. Αυτό συνάδει με τη λειτουργική τους βάση που είναι το δυφίο (δυαδικό ψηφίο).

Στην υπολογιστική εκτός από το δεκαδικό σύστημα υπάρχουν και το οκταδικό και δεκαεξαδικό συστήματα αρίθμησης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία