Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
απομείωση, απομειώνω
decrement
 
 

Αν η προσαύξηση είναι η αύξηση μιας ποσότητας κατά τι, η απομείωση είναι η μείωση κατά τι. Σημαντικές έννοιες και οι δυο στην υπολογιστική, λογιστική και οικονομικά.

Η απομείωση, όπως και η προσαύξηση, έχει δυο έννοιες. Η μια είναι η τακτική μείωση ενός πάντα ισόποσου στοιχείου από μια ποσότητα. Η δεύτερη είναι η δια μιας μείωση ενός ποσού σε μια ποσότητα και τελειώσαμε.
 

-Ξαφνικά μάθαμε σχεδόν όλοι μια έννοια της λέξης απομείωση. Το γνωστό σε όλους κούρεμα. Κούρεμα καταθέσεων, κούρεμα κεφαλαίων. Η δια μιας μείωση. 
 

προσαυξάνω, προσαύξηση, προσαυξητικό   increment, incremantal


 

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία