Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αποκλειστικός, εξειδικευμένος
dedicated
 
 

Αναφέρεται σε υλισμικό ή σε καλώδιο ή κανάλια ή και σε συσκευή με αποκλειστικό ρόλο ή καθορισμένη εργασία. (Αφοσιομένος; Όχι).

 

   dedicated line       αποκλειστική γραμμή
   dedicated server   εξειδικευμένος διακομιστής

 

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία