Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αυτοεπιλογή, αυτοεπιλεγμένο, προεπιλεγμένος, προεπιλογή
default, by default
 
 

Σε κυριολεκτική μετάφραση ο αγγλικός όρος «by default» σημαίνει, μεταξύ πολλών, «εξ αποτυχίας» άρα λόγω «μη επιλογής». Λόγω ακριβώς «μη επιλογής» χρησιμοποιείται αυτός που επελέγηκε για την περίπτωση, συνήθως από το σύστημα, για να εκτελέσει τελικά τη δουλειά.

Είναι ένα είδος εφεδρείας.

Δηλαδή το σύστημα δουλεύει ως εξής: είτε ο χρήστης δηλώνει την «εξ αποτυχίας» συσκευή ή διαδικασία, ή το ίδιο το σύστημα την επιλέγει. Αν δηλαδή δεν έχει γίνει οποιαδήποτε επιλογή από τον χρήστη τότε χρησιμοποιείται «ο εξ αποτυχίας» επιλεγμένος είτε από το χρήστη είτε από το σύστημα.

Στα ελληνικά μεταφράστηκε ως «προεπιλεγμένος», που δεν είναι. Η μετάφραση είναι κατά το μισό ορθή όπως και το μισογεμάτο ή μισοάδειο ποτήρι. Τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα στην προεπιλογή ενός εκτυπωτή. Αλλά οι εργασίες που εκτελεί μόνο του ένα σύστημα λόγω «μη επιλογής» είναι εκατοντάδες, από το μέγεθος γραμμάτων, χαρτιού, γραμματοσειράς, μέγεθος και ευκρίνειας οθόνης και άλλα που δεν ξέρουμε. Η ορθή απόδοση του όρου είναι «αυτοεπιλογή», «αυτοεπιλεγμένος». Δεν χρειάζεται επεξήγηση. Αυτοεπιλογή (by default), δήλωση αυτοεπιλογής.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία