Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔαΚ, δρομολόγηση ανά κλήση
DDR, dial on demand routing
 
 

Ένα σύστημα χρήσης των δημόσιων τηλεφωνικών γραμμών για δημιουργία μη μόνιμου Δικτύου Ευρείας Περιοχής (ΔΕΠ, WAN). Αν οι ανάγκες μιας εταιρείας ή ιδιώτη δεν είναι τόσο μεγάλες που να δικαιολογούν μόνιμο δίκτυο τότε με δρομολόγηση ανά κλήση λειτουργεί το δίκτυο μόνο κατά την μεταφορά δεδομένων και χρέωση της γραμμής ή των γραμμών μόνο για κείνη την περίοδο.

Αυτό σχεδόν χάθηκε γιατί τώρα οι άμεση συνεχής επικοινωνία είναι ο κανώνας. Βέβαια οι τλπκοινιακές εταιρίες επιμένουν και υπερχρεώνουν αν εκεί που είστε δεν έχετε άλλη σύνδεση.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία