Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
abort retry fail
εγκατάλειψη αναδοκιμή απόρριψη
 
 

Το συνηθισμένο ερώτημα του υπολογιστή κάτω από το παλιό ΛΣΔ από μη εκτέλεση μιας εντολής λόγω αδυναμίας πρόσβασης σε δίσκο. Βασικά ερωτάται ο χρήστης αν θέλει να εγκαταλείψη, αναδοκιμάσει ή απορρίψει οποιαδήποτε δράση. 

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία