Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ALU, Arithmetic Logic Unit
ΑΛΜ, Αριθμητική Λογική Μονάδα
(αλμι)
 
 

Είναι μια από τις δυο βασικές συστατικές μονάδες της ΚΜΕ (Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας). Ρόλος της είναι η εκτέλεση όλων των αριθμητικών και λογικών πράξεων. Η άλλη σημαντική μονάδα της ΚΜΕ είναι η Μονάδα Ελέγχου που ελέγχει το θέσμιο και εκτελεί τις εντολές.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία