Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διαφοριστής, διαφοριστικό κύκλωμα
differentiator, differentiator circuit
 
 

 Στην ηλεκτρονική ο διαφοριστής είναι ένα κύκλωμα του οποίου η ισχύς εξόδου είναι ανάλογη  με την ισχύ εισόδου και οποιαδήποτε διαφοροποίησή της.


ολοκληρωτής       integrator

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία