Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
DIN, Deutsch Industrie Norm, Deutsches Institut fur Normung
γερμανικός ζευκτήρας
(φίσα ή πρίζα)
 
 

Είναι μια οικογένεια καλωδιακών στρογγυλών ζευκτήρων για ποντίκια και πληκτρολόγια και για ηχητικές συνδέσεις που αντικατέστησε τα σειριακά τέτοια. Μ' αποτέλεσμα να μην ταιριάζουν οι φίσες, να μη λειτουργούν περιφερειακά και να εκνευρίζονται όλοι από τις κάμψεις κάτω από τραπέζια και γραφεία. Όλα αυτά ξεπεράστηκαν με τον ΚΣΔ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία