Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
diskless
άδισκος
 
 

Δικτυωμένος υπολογιστής ή σταθμός εργασίας που δεν διαθέτει δικό του δίσκο αποθήκευσης δεδομένων ή προγραμμάτων. Οι εφαρμογές και αποθηκεύσεις γίνονται από τον διακομιστή. Έτσι το σύστημα στοιχίζει πιο λίγο και είναι πιο ασφαλισμένο. Παλιά υπόθεση.

 

   άδισκος σταθμός εργασίας    diskless workstation

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία