Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
diskette, floppy disk
δισκέτα
 
 

Στην αρχή, δδμνα και πργρμτα ήταν γραμμένα σε μεγάλες μαγνητικές ταινίες. Θα τις δείτε σε φωτογραφίες της δκτιας ΄60. Ύστερα ήρθαν οι δίσκοι. Οι σκληροί, που είναι συνήθως εσωτερικοί στο σύστημα και οι δισκέτες που είναι εξωτερικές και φορητές. Οι δισκέτες είναι δίσκοι καλυμμένοι με μαγνητικό υλικό, όπως οι ταινίες, και πάνω τους μπορούν να γραφτούν δδμνα. Οι δισκέτες πάνε να εκλείψουν. Τους είχαν αντικαταστήσει, εν μέρη, οι Εγγράψιμοι ΣΔ και τώρα, σχεδόν πλήρως, οι φορητές μνήμες που δεν έχουν κινητά μέρη και έχουν μεγάλη αποθηκευτική δυνατότητα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία