Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
dissolve, dissolution
διαλύω, ενσωματώνω, διάλυση, τερματισμός
 
 

Σε περίπτωση ταινίας ή βίντεο πρόκειται για την διάλυση μιας εικόνας και αντικατάστασή της (πρόσμιξη) με άλλη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία