Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
distribute, distribution, distributor, distribution system
διανέμω, διανομή, διανομέας, σύστημα διανομής
 
 

Γενικός όρος που αφορά τη διανομή (εκχώρηση) πόρων, ιδίως συνδέσεων ώστε ένα σύστημα να λειτουργεί κανονικά χωρίς καθυστερήσεις και μεγάλες αναμονές. Αναφέρεται και γενικά στη διανομή πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε πολλές, πάρα πολλές πληροφορίες. Επιλογή, επιλογή, και προσέξτε τις παραπληροφορίες. Είναι πάρα πολλές.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία