Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
DL, dynamic link
ΔνΣ, δινισι, δυναμική σύνδεση
 
 

Αναφέρεται σε σύνδεση που δημιουργείται κατά την χρονεκτέλεση από το ίδιο το πρόγραμμα. Μια λέξη ή και κάθε λέξη μπορεί να αποτελεί σύνδεση σε λεξικό, εγκυκλοπαίδεια, διαφήμιση, διευκρίνιση.
 

Δεν υπάρχει ανάγκη για χειρονακτικό καθορισμό των δεσμών. Όλα μπορούν να γίνουν με εσωτερικές διεργασίες. Αυτές είναι ικανότητες ενός υπερκειμένου, που όπως είπαμε πιθανόν να είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση στο γραπτό λόγο από τον καιρό του Γουτεμβέργιου.

Σ΄αυτό το λεξικό οι σύνδεσμοι (με γαλάζια γράμματα) μπαίνουν χειρονακτικά και ο λόγος είναι για να δίνεται κάποια επιλεκτική κατεύθυνση στην αλληλουχία των όρων που κάποιος μπορεί να επισκεφτεί. Κάναμε την σκέψη οι σύνδεσμοι να μπαίνουν δυναμικά αλλά την απορρίψαμε επειδή τότε το κάθε λήμμα θα γέμιζε γαλάζια γράμματα (σύνδεσμους) χωρίς στάθμιση της σημαντικότητας και της σχέσης τους.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία