Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΑΠΜ, απιμί, Απευθείας Προσπέλαση Μνήμης
DMA, Direct Memory Access
 
 

Η ΚΜΕ, Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, ελέγχει τα πάντα σε ένα υπολογιστή. Οποιαδήποτε ροή διφύων για να διαμορφωθεί όπως πρέπει και να πάει εκεί που πρέπει, ανάλογα με τις εντολές, πρέπει να περάσει από την ΚΜΕ.


Υπάρχουν όμως στοιχεία που δεν είναι ανάγκη να περάσουν από την ΚΜΕ. Υπάρχουν ειδικά κανάλια που μεταφέρουν στοιχεία υποσκελίζοντας την ΚΜΕ. Αυτό είναι θέμα της αρχιτεκτονικής του υπολογιστή.


Αυτό γίνεται αν και όταν δεν υπάρχει ανάγκη επεξεργασίας από την ΚΜΕ, κάτι που συμβαίνει στην περίπτωση αναπαράστασης γραφικών ή αναπαραγωγής εικόνας και ήχου ή φόρτωσης προγράμματος που δεν έχει ανάγκη επεξεργασίας.
 

Δηλαδή ένας δίσκος ή άλλη πηγή δδμνων μπορεί μέσω προδιαγραμμένου καναλιού να στείλει στοιχεία στη μνήμη χωρίς να περάσουν από την ΚΜΕ. Το ίδιο μπορεί να γίνει και αντίστροφα κατά την μεταγραφή από μνήμη σε αποθήκη. Αυτό αυξάνει την ταχύτητα ροής. Είναι ένα είδος κυριαρχίας του διαύλου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία