Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔΕΔ, διεδ, Διεπαφή Επιτραπέζιας Διαχείρισης
DMI, Desktop Management Interface
 
 

Μα είναι ανάγκη να τα μεταφράζουμε όλα; Όχι. Ας το λέγαν Giousoufaki. Αλλά, «και αυτό είναι ένα μεγάλο αλλά», τα αγγλικά ακρωνύμια δεν τα καταλαβαίνει 90% του κόσμου. Πωλητές, κομπιουτεράκιδες, ακόμα και ειδικοί τα χρησιμοποιούν τυφλά. Κάθε εταιρεία, κάθε έξυπνος προγραμματιστής ή συγκρότημα, βγάζει ή προσθέτει κάτι, του δίνει ένα ακρονύμιο, και τρεχάτε μεταφράστε. Ας καταλάβουμε τι είναι κι ας το πούμε Giousoufaki 2. (Tο Giousoufaki 1 το χρησιμοποιήσαμε για άλλον όρο).
 

Λοιπόν η ΔΕΔ (διεδ, Διεπαφή Επιτραπέζιας Διαχείρισης) είναι ένα Σύστημα Ελέγχου Συσκευών Δικτύου. (ΣΕΣΔ, σεσιδι). Από τα μερικά που υπάρχουν. Είναι ένα από τα πρώτα προγράμματα ελέγχου του περιβάλλοντος εργασίας κάθε υπολογιστή σε ένα δίκτυο. Ο έλεγχος γίνεται από μια κεντρική κονσόλα. Ένας μόνιμος πράκτορας που βρίσκεται σε κάθε μετέχουσα συσκευή ανταποκρίνεται σε ένα ερώτημα της κεντρικής κονσόλας και στέλλει στοιχεία σχετικά με τη συσκευή.


Βασικά τι κάνει ο πράκτορας είναι να στείλει στο κεντρικό σημείο ελέγχου το Φάκελο Πληροφοριών Διαχείρισης, ΦΠΔ (MIF, Management Information File). Ο φάκελος αυτός περιέχει στοιχεία ως προς τον τύπο του υπολογιστή, τον αύξοντα αρ., τη διεύθυνση και στοιχεία για τις άλλες συσκευές του και τα λογισμικά του. Αυτές οι πληροφορίες είναι αναγκαίες για ομαλή διαχείριση και λειτουργία του δικτύου. Η ΔΕΔ είναι διαλειτουργική δηλ. συμβατή με όλες τις πλατφόρμες. Άρχισε να ξεπερνιέται από άλλα συστήματα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία