Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
downlink
καθοδική ζεύξη
 
 

Καθοδική ζεύξη είναι η ζεύξη, ασύρματη βεβαίως, από τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο προς τη γή. Ανοδική ζεύξη είναι η ζεύξη από τη γή προς το δορυφόρο.

Δορυφορική ζεύξη ή μετάδοση είναι και τα δυο, προς και από το δορυφόρο.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία