Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
DPMS, Display Power Management Signaling
Διαχειριστής Στάσης Oθόνης
 
 

Ακρωνυμικός ευφημισμός για ένα σύστημα ελέγχου στάσης οθόνης. Αν (ανοικτή) Κλ (κλειστή) σ΄αναμονή, σ’αναστολή. (Για να περικλείουμε τα επιδικαιώματα).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία