Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΣΠΔ, Στοιχεία Πρόσβασης Δεδομένων
DSN, Data Source Name
 
 

Πρόκειται για τα στοιχεία που πρέπει να δώσει ο χρήστης για να του παραχωρηθεί πρόσβαση σε δδμνα. Περιλαμβάνει όνομα και διελευτήριο (κωδικό πρόσβασης) και πλήρη διεύθυνση των δδμνων. Αυτά είναι καταχωρημένα στο μητρώο του υπολογιστή και μόνο με αυτά είναι δυνατή η πρόσβαση. Πολλές φορές είναι καταχωρημένα σε ειδικό φάκελο με την επέκταση .DSN. Για πολλές ΒΔ, η πρόσβαση γίνεται μόνο με στοιχεία χρήστη και διελευτήριο. Για απλή προσβαση σε μηχανή οι περισσότεροι δεν τα χρησιμοποιούν.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία