Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δυναμικός
dynamic
 
 

Δυναμικός είναι αυτός που έχει την δύναμη και την εφαρμόζει. Στην υπολογιστική ο όρος δυναμικός, αφορά προγράμματα και λειτουργίες που ανταποκρίνονται, εφαρμόζονται, την ώρα που χρειάζονται. Για παράδειγμα η δυναμική εκχώρηση μνήμης είναι η χρήση όσης μνήμης χρειάζεται την ώρα που χρειάζεται, χωρίς προκαθορισμένο μέγεθος, για μια λειτουργία. Η δυναμική Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένων (ΓΛΣΥΚ, HTML) παρουσιάζει σχεδόν κάθε φορά, ακόμα και σε ταυτόχρονες επισκέψεις, μια διαφορετική όψη είτε ανάλογα με την ώρα και περιοχή είτε ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Η έννοια του δυναμικού, λοιπόν, στην υπολογιστική σημαίνει διαμόρφωση του αποτελέσματος κατα την χρονεκτέλεση. Και το αντίθετο του δυναμικού είναι βεβαίως το στατικό.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία