Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Σχτκα, Σχετικά
About
 
 

Είναι μια θεσμοθετημένη σελίδα η οποία συνοδεύει κάθε ΛΣ ή εφαρμογή και η οποία δίνει πληροφορίες για τον επιδικαιούχο, για τα δικαιώματα που παραχωρούνται στον χρήστη καθώς και πληροφορίες σχετικά με παραμέτρους του προγράμματος και του συστήματος με το οποίο τρέχει. Στη σελίδα έχουν τελευταία προστεθεί στοιχεία ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης λειτουργιών.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία