Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
επισημείωση
annotation
 
 

Πρόκειται για σημείωση, σχόλιο πάνω σε συγκεκριμένο σημείο ενός υπερκειμένου. Όχι υποσημείωση που τίθεται στο κάτω μέρος μιας σελίδας και αφορά επεξήγηση στο κείμενο ή παραπομπή.
 

Η επισημείωση αφορά συνήθως εκδοτικές διορθώσεις, σχόλια, επιπρόσθετα στοιχεία, ημερομηνίες και άλλα αντικείμενα ακόμη και φωτογραφίες, ιστοδιευθύνσεις ή φωνή ή φωνητικά σχόλια που ακούγονται με επιλογή εικονιδίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο εκδοτικό προτέρημα των επεξεργαστών κειμένου και των υπερκειμένων.


Τελευταία μια οποιαδήποτε λέξη μετατρέπεται σε παραπομπή είτε επεξηγηματική είτε διαφημιστική με ειδικά προγράμματα που λειτουργούν αθέατα και ανύποπτα.
Επισημείωση, ξανά, ...επισημείωση. Όχι σχόλιο, όχι.

 

   φωνητική επισημείωση     voice annotation

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία