Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
antivirus, antivirus program
αντιιός, αντι-ιικό πρόγραμμα, ιοκτόνος
 
 

Ένα βοήθημα (πρόγραμμα) που εξετάζει τον κάθε δίσκο ενός συστήματος καθώς επίσης και κάθε εισροή και εκροή δδμνων και ανιχνεύει την ύπαρξη ιών. Είτε τους απαλείφει είτε τους απομονώνει. Το βοήθημα θέλει συνεχή ενημέρωση λόγω της συνεχούς δημιουργίας ιών.

Τι κάνει ο αντιιός είναι να συγκρίνει μια ύποπτη στοιχειοσειρά με τη βάση δδμνων που συντηρεί και αν είναι όμοια προειδοποιεί τον χρήστη ή λαμβάνει μέτρα ο ίδιος. Υπάρχουν και αντιιοκτόνα, δηλ. κακοήθη προγράμματα που απενεργοποιούν τους αντιιούς για να προσβάλλουν το σύστημα.


Είδατε κάπου καμιά λέξη με τρία ι στη σειρά;

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία