Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ένα πλήκτρο
any key
 
 

Μια εντολή που συνήθως μας επιβάλλει να τη δώσουμε το ίδιο το σύστημα. Πατείστε ένα πλήκτρο. (press any key). Συνήθως αυτό γίνεται για να τερματίσουμε ή να ξεκινήσουμε μια εφαρμογή ή να ανοίξουμε ή κλείσου ένα πλαίσιο διαλόγου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία