Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ενδοεφαρμογή, μικροεφαρμογή, μικροπρόγραμμα, μονοεφαρμογή, μονοπρόγραμμα
applet, app
 
 

Ενδοεφαρμογή (applet) είναι μια εφαρμογή που που εκτελείται μέσα σε άλλο πρόγραμμα.
Μονοεφαρμογή (app) είναι εφαρμογή που εκτελεί μια μόνο εργασία.


Κανόνας 1ος για απόδοση/μετάφραση όρων και λέξεων: Πολύ καλή γνώση του αντικειμένου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία