Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
absolute
απόλυτος
 
 

«Απόλυτος» είναι αυτός χρησιμοποιείται «άμεσα» είναι «άμεσα έτοιμος» για ανεύρεση και επεξεργασία χωρίς οποιαδήποτε ενδιάμεση διεργασία. Για παράδειγμα «απόλυτη διεύθυνση» σημαίνει τον ακριβή αλφαριθμό της διεύθυνσης και όχι ένα όνομα ή κωδικό που πρέπει να μετατραπεί σε αλφαριθμό,

 

   absolute address            απόλυτη διεύθυνση
   absolute cell reference    απόλυτη θέση κελιού
   relative cell ref.              σχετική..θέση κελιού

         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία