Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
arbitrate, arbitration
επιδιαιτητεύω, επιδιαιτησία
 
 

Σε συμφωνίες μεταξύ δυο ή περισσοτέρων μπαίνει συχνά και η πρόνοια για επιδιαιτησία. Δηλ. την παραπομπή μιας διαφοράς ή διαφωνίας σε μια επιδιαιτητική αρχή η οποία θα αποφασίσει. Κανονικά η απόφαση της επιδιαιτητικής αρχής είναι «δεσμευτική». Αυτό όμως δεν εξυπακούει μη απαλλαγή του δικαιώματος προσφυγής στη δικαιοσύνη, δηλ. σε κανονικό πολιτειακό δικαστήριο.

 

Η επιδιαιτησία είναι συμφωνία μεταξύ μερών να προσφεύγουν σε επιδιαιτητή σε περίπτωση διαφωνίας. Η διαιτησία όμως είναι μια διαφορετική υπόθεση. Η διαιτησία είναι μια συνεχής επιτήρηση μιας κατάστασης σε πραγματικό χρόνο και η επιβολή αυτοστιγμεί των κανόνων. Με λίγες πιθανότητες προσφυγής αλλού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία