Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αρχιτεκτονική
architecture
 
 

Ένας γενικός όρος που αφορά το σχεδιασμό και δομή του υλισμικού και λογισμικού ή το συνδυασμό τους. Η αρχιτεκτονική ενός λογισμυλισμικού συστήματος μπορεί να παραμείνει στο γενικό επίπεδο μπορεί όμως να εισέλθει σε λεπτομέρειες μηχανισμών και διαδικασιών.

Υπάρχουν ανοικτές αρχιτεκτονικές όπου διάφορα εξαρτήματα ή λογισμικά, εφόσον ακολουθούν ελάχιστες κοινές προδιαγραφές, μπορούν να συλλειτουργήσουν. Υπάρχουν και κλειστές αρχιτεκτονικές που λειτουργούν μόνο με συγκεκριμένα υλισμικoλογισμικά στοιχεία, συνήθως ακριβοπληρωμένα.


      βλ. αρχιτεκτονική διαύλου

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία