Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
formula
τύπος, φόρμουλα
 
 

Στη θέση αριθμών ή συμβόλων βάζεις μεταβλητά, κι όπως σε καλούπι (τύπο) βγάζεις, με συσχετισμό, ένα αποτέλεσμα. Κατά πόσο είναι ορθό ή όχι εξαρτάται από την ορθότητα του τύπου αλλά και τα πλαίσια που συνήθως έχουν τα μεταβλητά. Μια εξίσωση είναι φόρμουλα.
Στα λογιστικά φύλλα πρέπει να δηλώνουμε για κάθε κελί ή σύνολο κελιών τι είναι. Επιγραφή φόρμουλα ή αριθμός.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία